OM(DANSA) PISH-PO / RE(DANCE) PISH-PO / MARS 2021

a part of the festival A night with Buddha

Koreografi och dans : Isabel Gunn, Linn Eriksson, Monirah Hashemi och Tove Klang.

Pish-Po är en dans som är på väg att försvinna och dö ut. Den har rötter långt tillbaka i tiden och har gått i arv  från generation till generation bland Hazarer, en persisktalande folkgrupp i Afghanistan. Dansen är en av flera traditionella danser som utförts av kvinnor och bygger på steg och olika ljud från läppar, mun och hals, ofta inspirerade av naturen med stora kulturella symboler och värden. Dansen utfördes inför en blandad publik, ofta vid högtider, ceremonier och festligheter. På grund av krig, systematisk etnisk rensning, slaveri, förföljelse och politisk instabilitet som drabbat hazarerna hårt har många traditioner försvunnit och med dem danserna, deras betydelse och symbolik.

Om(dansa) Pish-Po är ett dansresidens på Sjösala Dansbana där tre professionella dansare tillsammans med skådespelerskan Monirah Hashemi får lära sig de gamla stegen av en afghansk kvinna som själv lärt sig dem som ung. Genom residenset får dansen åter ta plats i rummet, dekonstrueras, omvecklas och bevaras för att vi ska få syn på den, dela den och ge den nytt liv.

Dansföreställningen var en livestreamad work in progress visning av dansresidenset Om(dansa) Pish-Po från Sjösala Dansbana.


Choreography and dance: Isabel Gunn, Linn Eriksson, Monirah Hashemi och Tove Klang.

Pish-Po is a dance on the verge of being forgotten entirely. It has ancient roots and has been passed down from generation to generation among the Hazaras, a Persian-speaking ethnic group in Afghanistan. The dance is one of several traditional dances performed by women and is based on steps and different sounds from lips, mouth and throat, often inspired by nature, with significant cultural symbolism and value. The dance was performed in front of a mixed audience, often at festivals, ceremonies and festivities. Due to the war, systematic ethnic cleansing, slavery, persecution and political instability that has deeply affected the Hazar people in Afgahnistan many traditions have disappeared and with them the dances, their meaning and symbolism.

Re(dance) Pish-Po is a residence for dance at Sjösala Dansbana where three professional dancers together with actress Monirah Hashemi will have the opportunity to learn the ancient steps from an Afghan woman who herself learned the steps in her youth. During the residency, the dance will once again be welcomed into space, deconstructed, redeveloped and preserved so that it can be experienced, shared and given new life.

The performance was a live stream of a work in progress showing of the residency Re(dance) Pish-Po at Sjösala Dansbana.