BUBBLES X SJÖSALA / 23 NOV / 18.00 – 22.00 / 2023

Under våren och hösten 2023 har har danskonstnärerna Ana Strandberg och Sanna Norbäck Welin varit på ett tvåveckors residens hos Rural Movements i Östra Ämtervik. Danskonstnärerna har utforskat uttrycket bubbelhoppande – hur vi konstant hoppar mellan olika bubblor av kontext och samvaro, och vad det gör med oss själva och vår sanning. Hur de olika […]