RURAL MOVEMENTS DANSRESIDENS 2021


Residens #2 I rörelse – Rebekka Nilsson och Marcus Doverud


Två konstnärer, varav en koreograf eller dansare, bjuds in att utifrån en lokal kontext undersöka vad som kan uppstå i mötet mellan respektive konstnärskap. Residenset tar avstamp i Alma Löv museum of Unexp. Arts årliga sommarutställning och undersöker rörelse; rörelsen i det egna konstnärskapet, sociala rörelser, rörelser i naturen, rörelser mellan platser, kroppar, människor, konsten etc. Genom att sätta något i rörelse förändrar vi den plats vi är på, samtidigt som platsen förändrar oss. 

Syftet är att ge plats för olika konstnärliga discipliner att mötas för att kunna utvecklas i en gemensam process som tar avstamp i ett program av aktiviteter, samtal och workshops som sker på och omkring Alma Löv museum of Unexp. Art. Utifrån de gemensamma erfarenheterna i mötet med platsen och programmet ges konstnärerna möjlighet att skissa på idéer till konstprojekt som skulle kunna utvecklas i och tillsammans med trakten. Residensets format är öppet och ger konstnärerna och trakten tillfällen att hitta skärningspunkter som kan generera nya rörelser.

Rebekka Nilsson

Foto: Luka Leonardo Ibanez-Fæhn


Rebekka Nilsson examinerades 2019 som teaterregissör från Konsthögskolan i Amsterdam. De sista åren har hon huvudsakligen fokuserat på textbaserad teater men Rebekka Nilsson har också bakgrund inom dans, rörelse och musik.

När hon jobbar med teater letar hon alltid efter mer eller mindre abstrakta bilder og handlingar inom tydliga teatrala uttryck. Hon söker efter en form och koncept som uttrycker kärnan i det hon undersöker. Rebekka Nilsson har jobbat med ‘kör/ensemble’ som teatral form och med mötet mellan stämma, kropp, musikalitet, fysikalitet och text. Efterhand har hon funnit ett eget, ekspressivt uttryck där abstraktion och förfrämligande är viktiga faktorer.


Marcus Doverud

Foto: Madeleine Lindh


Marcus Doverud arbetar som dansare och koreograf och figurerar i performancesammanhang i Sverige och internationellt. Doverud är baserad i Stockholm och är utbildad på Teaterhögskolan i Stockholms mimprogram. Han har även studerat estetik och filosofi vid Södertörns högskola. Doveruds arbete utmärks av kopplingar mellan kroppsliga, rumsliga och ljudliga yttranden och olika förhållningssätt till dessa. Koreografi och musikalisk komposition vidrör varandra i sceniska förhandlingar.

Marcus Doverud har satt upp flera soloföreställningar i Sverige och utomlands. Doverud har också ett långvarigt samarbete med bildkonstnären Liv Strand som resulterat i bl.a. ett flertal performances och en bok med titeln Viformation. Att arbeta med förtätningar i kulturen öppnar, menar Doverud för nya sätt att förstå, uppfatta och vara tillsammans. Doverud har tidigare arbetat också med teater bland annat på Unga Klara, Stockholms stadsteater.

Residens #1 Dansbanan – Dinis Machado

En koreograf bjuds in att undersöka dansbanan som koncept; som mötesplats, folklig rörelse, ett historisk skeende etc. Ett konstprojekt som utvecklas i och tillsammans med trakten. 

Residenset startar i augusti under Alma Löv museum of Unexp. Arts årliga sommarutställning. I en av Alma Lövs paviljonger visas en utställning om dansbanan och intill en modulär samt flyttbar dansbana som kan aktiveras och användas som scen eller mötesplats under residenset. 

Syftet är att ge plats för en konstnärlig process med temat koreografi som rörelse och politisk kraft i relation till dansbanan. Processen tar avstamp i ett program av aktiviteter, samtal och workshops som sker på och omkring Alma Löv museum of Unexp. Art. En del av programmet är en guidad vandring på Askerudsberget en bit norr om Östra Ämtervik där det finns ett antal olika festplatser och ruiner av gamla dansbanor utmarkerade. 

Dinis Machado

Foto: Lo River Lööf


Dinis Machado arbetar som koreograf sedan 2008. Född i Porto (Portugal), baserad i Stockholm med sommarhus i Värmland. Hen har en MA i koreografi vid DOCH under ledning av Jefta van Dinther och Frédéric Gies samt en utbildning från det fristående programmet för bildkonst vid Maumaus – konstskola i Lissabon. Hen har även studerat teater och dans vid ACE and Balleteatro i Porto och ESTC i Lissabon. Dinis Machado tilldelades Birgit Cullberg stipendium 2020.

Dinis Machado kommer att arbeta med utgångspunkt från de grupper som inte var närvarande eller kände sig välkomna på de historiska dansbanorna och tar avstamp i frågor som: Vilka danser kunde de ha dansat? Vilka möten av tillgivenhet kunde ha ägt rum där? Vad skulle en queer-folkdans kunna vara? Hur skulle deras dräkter se ut?