PUBLIK VISNING / SWAY / CAMILLE PRIEUX / 12 May, 17.00


—for english scroll down—

Cullbergdansaren Camille Prieux bjuder in till en work-in-progress visning av sitt koreografiska arbete SWAY. Under ett två veckor långt dansresidens hos Rural Movements i Ö. Ämtervik har han utforskat svajandet som ett tillstånd och rörelse. Det är ett tillsynes instabilt tillstånd, men som är nödvändigt för vår anpassning och tillväxt. Hur kan vi vara medvetna om denna rörelse? Hur kan vi hitta våra rötter i denna ostadiga värld?

Den sista veckan arbetar Camille Prieux tillsammans med fem Värmländska dansare, Evelina Boström, Tove Klang, Karin Lilja, Eto Olsson och Cathrine Kolping.

Välkommen att svaja tillsammans med alla dansare på fredag 12 maj kl. 17.00— ENGLISH

The Cullberg dancer Camille Prieux invites you to a work-in-progress presentation of his choreographic work SWAY. During a two-week dance residency with Rural Movements in Ö. Ämtervik, he has explored the notion of “sway” as a state of being/moving. It is a seemingly unstable state yet one that is essential to our adaptation and growth. How can we become mindful of this motion? How can we find our roots in this wobbly world?

The last week, Camille Prieux is working together with five dancers from Värmland, Evelina Boström, Tove Klang, Karin Lilja, Eto Olsson, and Cathrine Kolping.

Welcome to sway together with all the dancers on Friday, May 12th at 5:00 PM.

Foto/Photo: Yubo Chen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait