ABSENT DANCES / DINIS MACHADO / 3-4 DEC 2021

Foto av Lo River Lööf och Anna Asplind


for english scroll down

ABSENT DANCES
Konstnärlig ledning och koreografi av (hen) Dinis Machado
Soundtrack av (den) Rayo

Dans av (den) Lo River Lööf, (hen) Dinis Machado, (den) Rayo, (hon) Anna Asplind, (hon) Barwako Mahad Yusuf och (hon) Zakiya Gesey
Foto och klippning av (den) Lo River Lööf
Digital teckning av (han) Wille K
Dansbanan design av Sonnsjö Arkitekter i samarbete med (hon) Anna Asplind


ABSENT DANCES (frånvarande danser) utgår från de fiktiva spekulationerna om frånvaron av queer i frånvaro av queerkroppar i den historiska dokumentationen av Dansbanan i Sverige.

I detta fiktiva utrymme samlas en grupp queerpersoner och vandrar genom en övergiven dansbana. De frågar sig själva om andra var där före dem medan de ägnar sig åt lekfulla danslekar. De intar med queernjutning en övergiven plats för heterosexuella sammankomster genom att uppehålla sig mellan lekplatsen, en ickebinär drag av en social dans och gester av queer ömhet.

Rural Movements bjuder in till två publika visningar av ABSENT DANCES på Sjösala. 4 dec ges ett efterföljande konstnärssamtal med Dinis Machado, modererat av Anna Asplind.

3 dec 19.00
4 dec 15.00
+ Konstnärssamtal

ABSENT DANCES har skapats under Rural Movements residens Dansbanan som pågått en månad i Östra Ämtervik med omnejd. Ett samarbete mellan Riksteatern, Region Värmland, Riksteatern Värmland och Alma Löv Museum of Unexp. Art.


Dinis Machado arbetar som koreograf sedan 2008. Född i Porto (Portugal) 1987, baserad i Stockholm med sommarhus i Värmland. Hen har en MA i koreografi vid DOCH under ledning av Jefta van Dinther och Frédéric Gies samt en utbildning från det fristående programmet för bildkonst vid Maumaus – konstskola i Lissabon. Hen har även studerat teater och dans vid ACE and Balleteatro i Porto och ESTC i Lissabon. Dinis Machado tilldelades Birgit Cullberg stipendium 2020.


—- ENGLISH

ABSENT DANCES
Artistic direction and choreography by (they) Dinis Machado
Soundtrack by (they) Rayo
Dance by (they) Lo River Lööf, (they) Dinis Machado, (they) Rayo, (she) Anna Asplind, (she) Barwako Mahad Yusuf and (she) Zakiya Gesey
Photo and editing by (they) Lo River Lööf
Digital drawing by (he) Wille K
Dansbanan platforms designed by Sonnsjö Arkitekter in collaboration with (she) Anna Asplind


ABSENT DANCES departs from the fictional speculation over the queer absent in the absence of queer bodies in the historical documentation of ”dansbanan” in Sweden.

In this fictional space a group of queers gather and wander through an abandoned ”dansbana”. They ask themselves if others were there before them while engaging in playful dance games. They occupy with queer pleasure an abandon place of straight congregation with a lingering between a backyard play, the non binary drag of a social dance and gestures of queer tenderness.

Rural Movements invites you to two public showings of ABSENT DANCES at Sjösala. On the 4th the showing is followed by an artistic talk with Dinis Machado, moderated by Anna Asplind.

3 dec 19.00
4 dec 15.00 + Artistic Talk


ABSENT DANSES was created during Rural Movements dance residency Dansbanan 2021, a cooperation between Riksteatern, Region Värmland, Riksteatern Värmland and Alma Löv Museum of Unexp. Art.


Dinis Machado creates work as a choreographer since 2007. Born in Porto (Portugal) in 1987. Based in Stockholm with a summer house in Värmland. They holds the MA Choreography DOCH (Stockholm) dir. by Jefta Van Dinther / Frederic Gies and finished the Independent Studies Program at Maumaus – Visual Arts (Lisbon). They also holds the BA in Theatre by ESTC (Lisbon) and studied Ballet and Contemporary dance at Balleteatro (Porto) from 1994 to 2002. Dinis was awarded the Birgit Cullberg grant 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait