KOREOGRAFISKA ARKITEKTURER/ ARKITEKTONISKA KOREOGRAFIER / 21 MAJ 2022

For english

Karin Andersson, Daniel Backlund, Jonathan Bringert, Linn Eriksson, Erika Henriksson, Maria Naidu, Natalie Novik och Alice Presencer
Plats: Sjösala

Koreografiska arkitekturer/Arkitektoniska koreografier var ett möte mellan åtta professionella koreografer, dansare, arkitekter och landskapsarkitekter som tog plats i Östra Ämtervik i maj 2022. Utifrån sina olika perspektiv undersökte de rörelser i landskapet, ett möte som utmanade både koreografiska och arkitektoniska praktiker.

Under de två veckor som gruppen varit i Östra Ämtervik har de inte bara mött varandra utan också platsen. Genom möten med experter i arkeologi, biologi, agronomi, lokalhistoria och jordbruk har de fått lära känna olika dimensioner av landskapet.  Syftet med residenset har varit att genom ett konstnärligt möte och process skapa nya tankebanor, metoder och samarbeten.

Residenset delades publikt den 21 maj kl. 15.00 vid SjösalaPROGRAM UNDER RESIDENSET
12 maj, kl.9.00 – 09.45
Wild Poethics – Exploring relational and embodied practices in urban-making
Anna Maria Orrù
Plats: Gunnerudsgården och digitalt

Anna Maria Orrù delade med sig av sin konstnärliga forskning ”Wild Poethics – Exploring relational and embodied practices in urban-making”. Hon tog oss på en ”resa till en fiktiv ö av möten som når fyra destinationer: Alba (kropp/nyfikenhet), Agora (fiktion/föreställning), Clinamen (atmosfär/fantasi) och Plūris (metafor/svärmning)”. Hennes studie utforskar förkroppsligade metoder inom urban-making och utmanar det antropocena perspektivet genom att närma sig begreppen natureculture och vibrant materialism i en kontext av dans och arkitektur.

Läs mer om Anna Maria Orrús forskning: http://www.annamariaorru.com/PhD-Research-Wild-Poethics

Ta del av föreläsningen här (tillgänglig till 31 maj):

https://youtu.be/y3ZXpR_ilRc


15 Maj, kl. 14.00 – 16.00 
Under ytan
John Piccolo och Anna Hagelin
Plats: Sjösala

Med lupp och vattenkikare vid Frykens strand tog vi del av platser som döljs för vår blick men som är avgörande för hur livet på land utvecklar sig. Vår blick dras ofta till vattenytans förföriska glittrande, speglande, virvlande eller djupa mörker. Vattnet är en viktig del av landskapet men vad som finns under ytan är för många av oss okänt. John Piccolo, biolog från Karlstads Universitet och Anna Hagelin biolog från Länsstyrelsen guidade oss till världen där under.

Tillgänglighet: Workshopen anpassas utefter deltagarnas förutsättningar.  

15 maj kl. 17.00 – 19.00
Att andas vatten 
John Piccolo och Erik van Ooijen
Plats: Gunnerudsgården

Ett samtal om att med vetenskaplig nyfikenhet och litterär inlevelseförmåga närma sig vattnet som det ter sig för de icke-mänskliga livsformerna under ytan. Med: John Piccolo, professor i biologi vid Karlstads universitet, har bland annat forskat på beteendet hos fiskar i rinnande vatten ur ett bevarandevetenskapligt perspektiv; Erik van Ooijen, docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. Senaste bok: Nattens ekologi: Naturen, kulturen och den mörka vändningen (2021). I samarbete med Residens Gunnerud.

Tillgänglighet: Gunnerudsgården har trappor i entrén och saknar hiss, toaletten har utrymme för rullstol. Rural Movements har personal på plats som hjälper till.

17 May, kl. 9.00 – 09.45
Timescape Garden
Peter Lynch & Anna Asplind 
Plats: Gunnerudsgården och digitalt

Peter Lynch (arkitekt) och Anna Asplind (koreograf) berättar om sitt tvärdisciplinära projekt Timescape Garden på Syltenberget i Norrköping. Med dans som utgångspunkt i en designprocessen skapar de en vild trädgård, ett biocentriskt medborgar-rum där kunskapen om och känsligheten inför det icke-mänskliga ska var närvarande. Projektet har ställts ut på Venedigbiennalen (2021) och på Cooper Union i New York (2022).

Läs mer om projektet: https://buildingculture.se/timescape-garden/

Ta del av föreläsningen här (tillgänglig till 31 maj):

https://youtu.be/poxkO8KjxnA


Om residenskonstnärerna:

Övre rad från vänster: Jonathan Bringert, Maria Naidu, Linn Eriksson, Karin Andersson
Nedre rad från vänster: Natalie Novik, Erika Henriksson, Daniel Backlund och Alice Presencer


Karin Andersson
Karin Andersson är landskapsarkitekt och arbetar i gränslandet mellan konst och stadsplanering. Hon jobbar främst med kollektivet Disorder, i hela skalan från storskaliga, långsiktiga och strategiska stadsutvecklingsprojekt till tillfälliga installationer, alltid med människor i fokus. Disorder undersöker hur arkitektur och konst kan vara ett verktyg för att lyfta röster som sällan hörs i vårt samhälle samt utforskar, synliggör och utmanar de maktstrukturer som är verksamma i det offentliga rummet. 

Daniel Backlund
Daniel är 30 år gammal, arkitekt och utbildad vid KTH i Stockholm och AHO i Oslo. Idag är han yrkesverksam arkitekt med fokus på restaurering, transformation och nybyggnation i Stockholm. För 10 år sedan flyttade han från Värmland för sina studiers skull men trots det sneglar han ofta tillbaka mot värmländska byggnadsberättelser och arkitektur. Trakterna kring Östra Emtervik har en stark historia av berättartradition och Daniel understryker att det är fint att arvet fortsätter genom nya initiativ såsom detta projekt.

Jonathan Bringert
Efter en tid som frilansdansare i Sverige började Jonathan arbeta på Staatstheater Kassel/Johannes Wieland Company 2013 och har sedan dess bott i Tyskland. Vid sidan av att koreografera själv har han också arbetat med kreatörer som Tiago Manquinho, Sabine Glenz, Cindy Van Acker och Romeo Castellucci. Under de senaste åren var Jonathan anställd som dansare på stadsteatern i Braunschweig där han också fick chansen att koreografera själv. Jonathan är för närvarande frilansare och bor i Leipzig.

Linn Eriksson
Linn Eriksson är uppväxt i Värmland och utbildad på Iwanson International (München) och SEAD (Salzburg). Med bas i Berlin frilansade hon sedan under flera år runtom i Europa. 2017 återvände hon hem till Värmland och har sedan dess varit involverad i många olika projekt för ett vitt spann av målgrupper, och arbetat för danskonstens spridning och etablering på hemmaplan. Linn driver också föreningen Touché – Movement & Sound Collective som verkar i olika konstellationer för utveckling och exponering av tvärkonst.

Erika Henriksson
Erika Henrikssons praktik befinner sig i ett gränsland mellan arkitektur, konst, hantverk och forskning. Hennes arbeten utformas ofta kring olika former av iscensättningar som belyser performativa aspekter av skapandeprocesser och den fysiska miljön. Henriksson har de senaste åren arbetat med en byggteknik som kombinerar trä och lera samt intresserat sig för byggmetoder som kroppsliga manus vilka formar mänskliga relationer till omvärlden. Återkommande teman i hennes arbeten rör ekologi, sociala och materiella relationer, omsorg och frågor som rör livet självt.

Maria Naidu
Maria Naidu utforskar de sociala, emotionella och spirituella dimensioner som dans genererar. Hon utgår från dansens kraft att kommunicera direkt, över alla slags gränser och förmåga att djupt beröra människor. Dans bör provocera, stimulera och informera snarare än att bara underhålla. Marias konstnärskap vilar på ett gediget hantverk, djupt förankrat i danskonst vilket i kombination med nyfikenhet, intresse för utveckling och förnyelse har gjort Maria till en mångfacetterad konstnär, som fortsätter att upptäcka nya former för att närma sig konstformen.

Natalie Novik
Natalie Novik är arkitekt, forskare och pedagog. Hennes arbete ligger inom området kritisk rumslig praktik, hennes intressen inkluderar ämnen som urban curating, självorganisering, stadens allmänningar, kollektivt bruk och kollektiv omsorg, såväl som olika typer av utrymmen däremellan. Sedan 2018 driver Natalie en designstudio med fokus på spel som verktyg för dialog och sedan 2021 bedriver hon forskarutbildning i konstnärlig forskning vid HDK-Valand Högskolan för konst och design.

Alice Presencer
Alice Presencer är en performancekonstnär som arbetar med ljud och rörelse. Hon arbetar i Danmark, Sverige, Finland och Irland som sångerska, dansare, artist, filmare och koreograf. Hennes arbete söker efter resonans genom att använda kroppen som ett instrument för att gå på gränsen mellan det ”okända” och det ”bekanta”. Genom att slå samman olika konstnärliga praktiker hoppas hon uppmuntra till betraktelse av accepterade normer samtidigt som hon bidrar till förståelsen och uttrycket av mänsklig erfarenhet.

Residenset organiseras tillsammans med Mikael Sonnsjö (arkitekt) och Lovisa Lorén (arkitekt)
Residenset genomförs med stöd från Kulturrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait